Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

ATRAKCJE GMINY LIPIE

Walory przyrodnicze
Gmina Lipie swoimi walorami przyrodniczymi oraz brakiem uciążliwego przemysłu, stanowi o atrakcyjności wypoczynkowej i turystycznej. Lasy, rezerwaty przyrody bogactwo roślin i zwierząt to główne walory tego terenu. 
 

Ukształtowanie powierzchni

Rzeźba terenu w obrębie gminy jest bogata i urozmaicona. Pod względem fizycznogeograficznym gmina leży na terenie Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego. Najwyższe wzniesienia sięgają 270 metrów n.p.m. Z zachodu na wschód teren obniża się i osiąga wysokość ok. 210 m n.p.m. Liczne wzniesienia rozcina dolina Liswarty leżąca na wysokości 203 – 208 metrów n.p.m.

Budowa geologiczna

             Obszar gminy zbudowany jest z wapieni jurajskich. Są one przykryte utworami czwartorzędowymi, które pozostawił po sobie lądolód podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Grubość tych osadów jest zróżnicowana i dochodzi do 30 – 50m. Należy do nich: glina zwałowa, iły, mułki i piaski. Tylko w nielicznych miejscach odsłaniają się na powierzchni wapienie tworząc niewysokie, silnie skrasowiałe skałki ostańcowe i pagóry wapienne. W dolinie Liswarty, w rejonie Dankowa glina zwałowa zalega na iłach rudonośnych przybierając ciemnobrunatną barwę. Na północ, od miejscowości Wapiennik po Julianów, występują piaski wydmowe w postaci wałów i pól wydmowych. Obok osadów czwartorzędowych występują osady akumulacji rzecznej w postaci mułków, piasków i żwirów rzecznych.

Gleby

            Zróżnicowanie gleb na terenie gminy związane jest z budową geologiczną podłoża, głównie z rozmieszczeniem wychodni skał jurajskich oraz grubości utworów polodowcowych, które stanowią podłoże gleb. Największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe powstałe na piaskach i glinach zwałowych lub na piaskach wydmowych. Miejscami występują rędziny węglanowe (w rejonie Parzymiechów) oraz mady rzeczne w dolinie Liswarty.
           Wymienione wyżej gleby, pod względem przydatności rolniczej zaliczane są do IV i V klasy bonitacyjnej.  

Klimat

           Gmina Lipie położona jest w centrum przejściowego i zmiennego klimatu Polski. Według podziału klimatycznego należy do dzielnicy częstochowsko – kieleckiej. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 7oC, a średni opad – ok. 650 mmm. Okres wegetacji trwa u nas ok. 212 dni. Przeważają wiatry południowo – zachodnie. 

Wody powierzchiowe i podziemne

           Sieć rzeczna niemal w całości należy do dorzecza Liswarty, która jest lewym dopływem Warty. W naszej gminie Rzeka przepływa przez miejscowości: Danków, Troniny, Rębielice Szlacheckie i Szyszków oraz stanowi południową granicę gminy. Liswarta ma swoje źródła na terenie gminy Woźniki i płynie naturalnym, krętym korytem na długości 93 km. W latach 60 – tych była uznawana za najczystszą rzekę Śląska. Obecnie należy do III klasy czystości. W Troninach tworzy piękne zakole
           Równoległe z północno – zachodnią granicą gminy przepływa niewielka rzeka Grabarka, do której wpływa kilka mniejszych dopływów. Tworzą one gęstą sieć strumyków leśnych zasilających liczne zbiorniki wodne. Największym z nich jest kompleks stawów rybnych w Kleśniskach zasilany przez niewielką strugę zwaną dopływem spod Kleśnisk. Zasila on również dwa stawy w Parzymiechach i przepływa w sąsiedztwie rezerwatu „Stawiska”.
           Wody podziemne występują w dwóch piętrach wodonośnych czwartorzędowym i jurajskim. Piętro czwartorzędowe związane jest z piaskami i żwirami akumulacji wodnolodowcowej oraz osadami rzecznymi. Jurajski poziom wodonośny sięga do ok. 200m i jest głównym źródłem zaopatrzenia regionu w wodę. Tworzą go spękane wapienie i margle. Na terenie gminy jest kilkanaście stawów hodowlanych m in. w Lipiu i Zbrojewsku. 

Szata roślina

           Bogactwo flory w gminie widoczne jest w postaci różnorodnych zbiorowisk roślinnych wodnych, łąkowo – bagiennych i leśnych.
           W płytkich zbiornikach wód stojących występują m in.: rzęsa trójlistkowa, moczarka kanadyjska, rdestnica pływająca, grzybienie białe. W strefie przybrzeżnej można spotkać roślinność szuwarową tj. oczeret jeziorny, pałkę wąskolistną, strzałkę wodną, jeżogłówkę, skrzyp bagienny, tatarak, kosaćca żółtego.


           Lasy zajmują 32,07% powierzchni gminy. Należą do nich następujące zbiorowiska:

 

*      świetlista dąbrowa,

*      kwaśna buczyna niżowa,

*      subkontynentalne grądy z bukiem i jodłą,

*      bory sosnowe,

*      przystrumykowe łęgi jesionowe. 

Zwierzęta

            Faunę w naszej gminie reprezentują zarówno gatunki pospolite jak i bardzo rzadkie, objęte ochroną gatunkową. Licznie występują tu bezkręgowce np. owady: biegacze, motyle, pajęczaki, mięczaki. Wśród kręgowców spotkamy:

*      ryby (np.: karaś, lin, miętus, okoń, szczupak),

*      płazy (np.: grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropuchy, rzekotka drzewna, traszki, żaby – wszystkie są pod ochroną),

*      gady (np.: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata - wszystkie są pod ochroną),

*      ptaki (m in. dzięcioły, bocian, bażant, kos, łabędź, perkoz, rudzik, sikory, sowa uszata, zimorodek, jastrząb i wiele innych),

*      ssaki (najcenniejsze nietoperze: gacek brunatny, mroczek późny, nocek: Bechsteina, Brandta, Netterera, duży, rudy, wąsatek, łydkowłosy.

Pliki do pobrania:

Statut
Format: zip, 44.81 kB
Załącznik 1
Format: pdf, 50.45 kB
Załącznik 2
Format: doc, 9.68 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.